Pahayag ng PRA tungkol sa UA Block

Nananawagan ang Philippine Rheumatology Association (PRA) sa publiko na itigil ang pag-inom ng UA Block, isang hindi rehistradong gamot para sa arthritis. Ayon sa Philippine Food and Drug Administration (Ph FDA) Advisory No. 2015-035, ito ay maaring magdulot ng panganib o kapahamakan sa kalusugan. Ang panawagang ito ay bunsod ng mga na-obserbahang malubhang komplikasyon naContinue reading “Pahayag ng PRA tungkol sa UA Block”

PRA Statement on UA Block

The Philippine Rheumatology Association warns the public against the use of UA Block, an unregistered herbal supplement for arthritis. The Philippine Food and Drug Administration (Ph FDA), through advisory no. 2015-035, has declared this drug to be potentially dangerous to health. Rheumatologists have observed serious medical complications which may be associated with this product amongContinue reading “PRA Statement on UA Block”