Pahayag ng PRA tungkol sa UA Block

Nananawagan ang Philippine Rheumatology Association (PRA) sa publiko na itigil ang pag-inom ng UA Block, isang hindi rehistradong gamot para sa arthritis. Ayon sa Philippine Food and Drug Administration (Ph FDA) Advisory No. 2015-035, ito ay maaring magdulot ng panganib o kapahamakan sa kalusugan. Ang panawagang ito ay bunsod ng mga na-obserbahang malubhang komplikasyon naContinue reading “Pahayag ng PRA tungkol sa UA Block”