LIBRENG Konsultasyon sa Mga May Arthritis at Rayuma

Marami kaming natatanggap na katanungan sa kung saan puwede pumunta kung may nararamdamang pananakit ng likod at kasu-kasuhan. Subali’t marami sa mga ito ay may kaakbay na agam-agam sa gastos ng pagkonsulta.

Huwag na mag-alala. Narito ang listahan ng mga ospital/ klinik kung saan puwede magpakonsulta ng LIBRE para sa arthritis at rayuma. Mapapansing karamihan sa mga nasa listahan ay mga ospital ng gobyerno o di kaya’y mga training institutions ng mga duktor. Maaaring residente ang unang tumingin sa inyo subalit maaasahan ninyo na ire-refer kayo sa rheumatologist (rayuma specialist) ng ospital sa kanilang mga nabanggit na schedule.

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura St., Manila. Tumungo sa Counter 5 ng Out-Patient Department (OPD) bago mga 7 ng umuaga. Sabihin sa duktor na nasa counter na gusto ninyo magpatingin sa Rheumatology Clinic. Kung hindi man kayo makasama sa bilang ng pasyente sa klinik, maaari kayong ituro sa Internal Medicine OPD para sa panimulang gamutan bago kayo i-refer sa mga rheumatologists.
 • San Juan De Dios Hospital, Roxas Boulevard, Pasay.  Bukas ang klinik ng rheumatology kada panggalawang Biyernes ng buwan. Siguraduhin lamang na magpalista ng maaga – bago mag ala-6!
 • East Avenue Medical Center, Diliman, Lungsod Quezon. Ang rheumatology service ay nagki-klinik Martes & Biyernes 1 – 5 ng hapon at Miyekules 8 – 12 ng tanghali. Magtungo lamang sa OPD Triage at sabihing gusto ninyo magpatingin sa Rheumatology OPD. Siguraduhin lamang na magpalista isang oras bago magsimula ang klinik.
 • Region 1 Medical Center , Dagupan, Pangasinan. Ang klinik para sa arthritis at rayuma ay bukas tuwing Lunes at Huwebes 10-12 ng tanghali.
 • Davao Regional Medical Center, Tagum City, Davao del Norte. Inaayos pa nila ang pagkakaroon ng klinik. Balak nila itong buksan mula Lunes hanggang Biyernes 8-6 ng hapon.
 • Laak District Hospital
 • Compostela Valley Provincial Hospital Huwebes 8-5 ng hapon.
 • Ilocos Training and Regional Medical Center. Tumungo sa kanilang Medicine OPD kada Huwebes 8-12 ng tanghali.
 • Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Mabini St., Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tumungo sa OPD-Medicine tuwing Biyernes mula 8-10 ng umaga.
 • Rizal Medical Center, Pasig. Maaari kayong magpakonsulta ng libre tuwing Lunes at Miyerkules 8-12 ng tanghali.
 • Cainta Municipal Hospital, Cainta, Rizal. Libre ang konsulta para sa arthritis at ryuma tuwing Martes 8-11 ng umaga.
 • Ospital ng MakatiLibre para sa mga taga-Makati lamang! Ang rheumatology clinic ay bukas tuwing Lunes 3-5 ng hapon at Sabado tuwing 10-12 ng tanghali.
 • St. Luke’s Medical Center.  Ang mga nais magpakonsulta ng libre ay kailangan muna kumuha ng social service card mula sa kanilang Social Services (bukas Lunes – Biyernes simula 7:30 AM). Titingnan ang mga pasyente sa kanilang Social Service OPD. Ang rheumatology clinic ay bukas tuwing Martes at Huwebes 3-5 ng hapon sa SLMC-QC (E. Rodriguez) at Biyernes 2-4 PM sa SLMC-BGC.
 • Makati Medical Center. Kailangan muna makakuha ng yellow card mula sa Health Service Department bago makapagpatingin ng libre sa lahat ng klinik sa kanilang OPD. Ang Rheumatology OPD ay bukas tuwing Miyerkules at Biyernes 2-4 ng hapon.
 • Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Sumulong Highway, Marikina. Kailangan muna makita ang mga pasyente sa IM OPD [bukas mula Lunes hanggang Biyernes 8 – 5 ng hapon (ang huling tatanggaping pasyente ay dapat magpalista bago mga 2ng hapon)] bago i-refer sa Rheumatology service OPD tuwing Lunes 8AM – 2 ng hapon.
 • Baguio General Hospital & Medical Center. Ang Rheuma Clinic ay bukas tuwing Martes 1-2 ng hapon.
 • Jose Reyes Memorial Medical Center, Rizal Avenue, Maynila.  Ang Rayuma Klinik ay bukas Lunes hanggang Huwebes 1-3 ng hapon.
 • Batangas Medical Center. Ang Rheumatology Clinic ay bukas Huwebes 10 – 12 ng tanghali.
 • Zamboanga City Medical Center. Ang Medicine OPD ay bukas Lunes hanggang Biyernes 8-4 ng hapon. Tinitingnan ng in-house rheumatologist ang mga pasyente sa OPD tuwing Lunes 8 – 12 ng tanghali.
 • Bulacan Medical Center. Ang mga pasyente ay puwede tumungo sa Medicine OPD mula Lunes hanggang Biyernes. Tumatanggap ng referrals ang rheumatologist tuwing pangalawang Huwebes ng bawat buwan simula ala-1 ng hapon. Pumunta lang sa OPD Admissions Section (sa tabi ng pasukan sa ER) kung saan bibigyan kayo ng que number. Maghintay lamang sa OPD waiting area kung saan kayo tatawagin para matingnan.
 • St. Paul’s Hospital of Iloilo Inc.: Mother Antoine Center, Lunes hanggan Biyernes 10 ng umaga hanggang 5 ng hapon.

 

Kung ang dumaranas ng arthritis o rayuma ay <18 taong gulang lamang. May mga LIBRENG KONSULTASUON SA PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST sa mga sumusunod:

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura Street, Manila. Ang klinik ng pediatric rheumatology service ay bukas tuwing Martes at tuwing una at ikatatlng Huwebes ng bawat buwan. Magtungo lang sa Counter 5 ng OPD para magpalista. Sabihin lamang sa duktor na naka-istasyon duon na may batang kailangang matingnan ng isang rheumatologist. Ang mga pasyenteng hindi agad matitingnan sa pediatric rheumatology ay maaari munang papuntahin sa General Pediatrics Clinic bago i-refer sa pediatric rheumatology.
 • Baguio General Hospital & Medical Center. Ang mga batang may arthritis o rayuma ay maaaring magtungo tuwing Biyernes 9 – 12 ng tanghali.
 • De La Salle University Medical Center, Dasmarinas, Cavite. Ang mga batang may arthritis o rayuma ay maaaring magtungo sa Pedia Rheuma OPD tuwing Huwebes 8 – 5 ng hapon. Sa ibang araw, maaari namang tingnan muna ng General Pediatric resident ang pasyente bago ipadala sa Pedia Rheuma OPD.
 • Chong Hua Hospital, Lungsod ng Cebu. Ang pediatric rheumatology service ay tumitingin ng pasyente tuwing ikatatlong Biyernes ng bawat buwan mula 1-4 ng hapon. Ang mga bagong pasyente ay maaaring magtungo sa pediatrics OPD mula lunes hanggang biyernes bago ipadala sa pediatric rheumatology clinic.
 • Vicente Sotto Memorial Medical Center, B. Rodriguez St., Lungsod ng Cebu. Ang mga pasyente ay tinitingnan sa Child Survival Center tuwing Lunes simula alas-8 ng umaga. Dumating lang ng isang oras bago magsimula ang klinik.

Kahit hindi libre, maaari ring magpakonsulta sa mga sumusunod sa mas murang halaga:

 • University of Santo Tomas Hospital, España, Manila. Ang rheumatology OPD ay tuwing Lunes at Biyernes 2-4 ng hapon at tuwing Miyerkules 10-12 ng tanghali.  Ang mga batang may arthritis at rayuma ay maaaring magtungo tuwing Martes at Huwebes 2-4 ng hapon (Ang huling tatanggaping pasyente ay kailangan magpalista bago mag 2 ng hapon). Daraan ang pasyente sa Dapitan Gate ng gusali ng OPD. Ang unang konsultasyon ay magkakahalaga ng P100 at ang mga sumusunod na konsulta ay P80.
 • Southern Philippine Medical Center. Ang rheumatology service ay tumitingin ng pasyente tuwing Martes 8-12 ng tanghali. Ang mga batang may arthritis at rayuma ay tinitingnan tuwing Martes 1-5 ng hapon. Ang unang konsulta ay P50 at ang mga sumusunod ay P30. Libre po ang konsulta ng mga senior citizen.

 

I-BOOKMARK ANG PAHINANG ITO! Kapag may mga karagdagang klinik mag-aalok ng libreng konsultasyon, ililista namin sila rito. Tandaan, ang konsulta lamang ang libre. Ang pagpapa-laboratoryo at mga gamot ay hindi sakop ng libreng serbisyo.

Advertisements

FREE Rheuma Consultations

We’ve been getting a lot of inquiries on where people can go for their rheumatology concerns. Unfortunately a lot of those asking express concern over the costs of consultations. Well, worry no further …

Thanks to Dr. Geraldine Racaza who started the ball rolling. We now have a list of centers where you can consult FOR FREE! Do notice that a lot of these institutions are either government centers OR training institutions. So, a resident may be the one attending to you but, rest assured, your cases will either be seen by the in-house rheumatologist OR, at least, referred to them.

Without going any further, here’s the partial list of centers where you can go for FREE RHEUMATOLOGY CONSULTATIONS:

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura Street, Manila. Proceed to Counter 5 at the Out-Patient Department (OPD) before 7 AM. Inform the physician at the Counter that you’d want to be seen at Rheumatology Clinic/ OPD. If ever you cannot be accommodated, you will be redirected to the Internal Medicine OPD for initial care before being referred to the rheumatologists.

 • San Juan De Dios Hospital, Roxas Boulevard, Pasay City. The rheumatology service attends to patients at the Internal Medicine OPD every second Friday of the Month. Please proceed to the counter as they have an early cut off – 6 AM!

 • East Avenue Medical Center, East Avenue, Diliman, Quezon City. The rheumatology service has three clinic days: Tuesdays & Fridays 1 – 5 PM and Wednesdays 8 – 12 NN. Just proceed to the OPD Triage and inform them that you’d want to be seen at the Rheumatology OPD on these said dates. Be sure to sign in at least an hour before the clinic starts. Should you not be accommodated in the said clinics, please request that you be redirected to the Internal Medicine OPD for initial evaluation.

 • Region 1 Medical Center , Dagupan, Pangasinan. Their arthritis clinic is every Monday and Thursday from 10-12 NN.

 • Davao Regional Medical Center, Tagum City, Davao del Norte. They are currently processing the creation of their Rayuma Clinic. Their target is Monday to Friday 8am-5pm.

 • Laak District Hospital

 • Compostela Valley Provincial Hospital Thursdays 8-5 pm.

 • Ilocos Training and Regional Medical Center. Proceed to their Medicine OPD every Thursdays from 8-12 Noon.

 • Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Mabini St., Cabanatuan City, Nueva Ecija. Proceed to their OPD-Medicine on Fridays from 8-10AM.

 • Rizal Medical Center, Pasig. You can avail of free rheumatology consultations on Mondays and Wednesdaysn 8-12 NN.

 • Cainta Municipal Hospital, Cainta, Rizal. Free rheumatology consultations are done Tuesdays 8-11 AM.

 • Ospital ng Makati. Free only for Makati residents! The clinic for rheumatology is open Mondays 3-5PM and Saturdays 10-12NN.

 • St. Luke’s Medical Center. Patients wanting to avail of free consultations through the Social Service OPD, should first apply for a social service card (Social Services open daily starting 7:30AM). The rheumatology clinic is open Tuesdays and Thursdays from 3-5 PM at SLMC-QC (E. Rodriguez) and Fridays 2-4 PM at SLMC-BGC.

 • Makati Medical Center. Their Rheumatology OPD is every Wednesday and Friday 2-4PM. Patients must first avail of a yellow card from the Health Service Department, after which they are entitled to free consultations for all clinical departments. They may either go straight to Rheumatology, or be seen first by Internal Medicine and then be referred accordingly.

 • Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Sumulong Highway, Marikina. Patients are to be seen first at IM OPD [Monday to Friday 8AM – 5PM (2pm cutoff)] before being referred to the Rheumatology service OPD held Mondays 8AM – 2PM.

 • Baguio General Hospital & Medical Center. The Rheuma Clinic is open Tuesdays 1-2 PM. Children with rheumatologic complaints may consult the Pediatric Rheumatology Clinic on Fridays 9 – 12NN.

 • Jose Reyes Memorial Medical Center, Rizal Avenue, Manila.  The Rayuma Klinik is open Monday to Thursday 1-3 PM.

 • Batangas Medical Center. The Rheumatology Clinic is open on Thursdays from 10 – 12 NN.

 • Zamboanga City Medical Center. The Medicine OPD is open Monday to Friday from 8-4 PM. The in-house rheumatologist attends to patients on Monday from 8 – 12 Noon.

 • Bulacan Medical Center. Patients may come in from Monday to Friday through the Medicine OPD. However, the in house rheumatologist accepts referrals every second Thursday of the month, starting 1 PM. Patients should proceed to the OPD Admissions Section (beside the ER entrance) where the que number will be given. Patient will then proceed to the OPD Waiting Area where you will be called once it’s your turn.

 • St. Paul’s Hospital of Iloilo Inc.: Mother Antoine Center, Mondays to Fridays 10 AM to 5 PM.


If the person needing rheumatology care is <18 years, there are also centers offering FREE PEDIATRIC RHEUMATOLOGY CONSULTATIONS:

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura Street, Manila. The pediatric rheumatology service has their clinic on Tuesdays and every first and third Thursdays of the month starting 1PM. Proceed to Counter 5 of the OPD and inform the physician there that you have a child who needs to be seen by a rheumatologist. Pediatric patients not accommodated at Pedia Rheuma clinic may be redirected to the General Pediatrics clinic first.

 • Baguio General Hospital & Medical Center. Children may consult the Pediatric Rheumatology Clinic on Fridays 9 – 12NN.

 • De La Salle University Medical Center, Dasmarinas, Cavite. Children with arthritis and connective tissue diseases may come on Thursdays 8 – 5 PM at the Pedia Rheuma OPD. On other days, children may be seen at the General Pediatrics Clinic (Mon to Fri 8-5 PM)

 • Chong Hua Hospital, Cebu City. The pediatric rheumatology service holds clinic every 3rd Friday of the month from 1-4 PM. However, new patients can come in any day to be seen first by the pediatric residents before being referred to the subspecialty clinic.

 • Vicente Sotto Memorial Medical Center, B. Rodriguez Street, Cebu City. The service attends to patients at the Child Survival Center every Monday 8 AM. Please be there before the clinic starts.


While not free, REDUCED RATES for consultations are available at:

 • University of Santo Tomas Hospital, España, Manila. The rheumatology service attends to patients on Mondays & Fridays 2-4PM and Wednesdays 10-12NN.  Kids with arthritis and other rheumatic diseases may come on Tuesdays and Thursdays 2-4 PM (Need to register earlier as OPD cut-off is 2 PM). Patients have to enter through the Dapitan Gate of the OPD Building. The first consult would cost P100 and subsequent consultations would be charged P80.

 • Southern Philippine Medical Center. The rheumatology service attends to patients every Tuesday from 9-12 NN. The The pediatric rheumatology service holds clinic every Tuesday from 1-5 PM. Patients will be charged P50 for the first consultation and P30 for follow-ups. Senior citizens may consult for free.


PLEASE BOOKMARK THIS POST. We will be updating the list as more of our members provide free consultations. Please be informed that while consultations are free, the physicians attending these clinics may request laboratory testing which may have to be done at cost care of your local labs. Also, medications may have to be purchased out-of-pocket as currently none of the centers above have provisions for free medicines.

PRA 2017: The Generalists Track

The Generalists Track is open to general practitioners, family physicians, internists and specialists with interests in the care of patients with arthritis and rheumatism. The track will run from February 23 afternoon to the whole day of February 24. (Plenary sessions common for all tracks are happening on the morning of the 23rd).

The first set of sessions on the 23rd will focus on the cost effective diagnosis of commonly encountered rheumatic conditions in general practice. This will be done through 20 minute short sessions discussing the optimal approach to identifying osteoarthritis, gout, osteoporosis, inflammatory arthritis, SLE and other connective tissue diseases. An interactive session will follow featuring patients with these conditions.

On the following day, practice guidelines will be discussed in more detail through 30 minute talks given by select PRA members. This will cover osteoarthritis, rheumatoid arthritis, back pain, gout, osteoporosis, lupus and red flags in Rheumatology. Likewise, there will be a special session on Career Opportunities in Rheumatology given by Dr. Lyndon John Llamado, a former PRA Board Member, to encourage those contemplating on further training. 

Dr. Sandra Teresa Navarra will also give a talk in the generalists’ track – by discussing another advocacy that she has – that  of the environment and climate change.

The first 130 participants who register through the PRA Office (Tel No. 726-8875 or email philrheuma@gmail.com/ pra_office@yahoo.com) will be able to enjoy markedly reduced rates! For students and trainees*, this will be P2,000 for the 2 day convention. For government physicians and municipal health officers*, registration fees will be P3,000. And for other physicians, it’ll be P3,500. Beyond the first 130 registrants, a rate of P3,500 PER DAY will be charged for all. Should those registered in the generalist track wish to attend sessions on the 25th, they will be charged an ADDITIONAL P3,500. (*Government physicians, MHOs, trainees and students need certification to avail of these low rates). 

The 23rd PRA Annual Meeting will be held from February 23-25, 2017 at the Conrad Hotel, Pasay City, Philippines. This year’s theme is “Rheuma RANGE: Rapid Advancements, New Knowledge and Growing Expectations”.

PRA 2017: The Patients’ Track

Patients during conventions usually help other participants appreciate more of the disease(s) of interest. Well not anymore!

The Patient Track is a by invitation only set of talks given to patients during the convention. The sessions will include a discussion on the Magna Carta for Persons With Disabilities (PWDs), emotional wellness and best practices in patient support groups. Following the break, patients will get to interact with each other and, hopefully, organize themselves to further common interests of patients with rheumatic conditions.

Patients invited to the track are registered free of charge on the 23rd. However, if they wish to join sessions on the 24th and 25th, they would have to pay an additional P3,500 PER DAY. Accompanying persons are not allowed during Patient track – they will also be charged P3,500 PER DAY should they wish to attend the convention.

The 23rd PRA Annual Meeting is to be held at the Conrad Hotel from February 23-25, 2017. This year’s theme is “Rheuma RANGE: Rapid Advancements, New Knowledge and Growing Expectations”.

A PRA Member Gets a TOYM

The Philippine Rheumatology Association congratulates Dr. Geraldine Zamora-Racaza for being the 2016 Ten Outstanding Young Men (TOYM) Awardee for Medicine. She received the award for her inspired advocacy work connected to the Sagip Buhay Medical Foundation and the Lupus Bridging Fund. You can learn more about the TOYM Awardee and Doc Ging’s win here.

Your PRA Family is proud of you, Ging!

CONGRATULATIONS to our Board Passers!

The following have successfully passed the written examination given by the Philippine Specialty Board of Rheumatology last 26 June 2016 at the Cathedral Heights Building Complex, St. Luke’s Medical Center:

(Alphabetically Arranged)

 1. AFOS, Ivy
 2. CRISTOBAL, Miguel Antonio C.
 3. DE ASIS-FABILA, Aime S.
 4. GUTIERREZ-RUBIO, Anna Kristina
 5. TUPAS, Stamen N.
 6. ZAMORA, Leonid D.

The above clinical members are from hereon considered BOARD CERTIFIED. They will be be inducted as PRA Diplomates in ceremonies to be held during the 23rd Annual Meeting in February 2017. But prior to this, they have to comply with the requirements listed here. Please coordinate with the secretariat for the deadline of membership requirements.

Statement on Raising Awareness about Psoriasis and Psoriatic Arthritis

image

We, in the Philippine Rheumatology Association, are pleased to partner with the Philippine Dermatological Society, Psoriasis Philippines and Novartis in increasing awareness for our patients with psoriasis.  As rheumatologists, we are keenly aware of the pain and suffering that our patients with psoriatic arthritis go through in their everyday lives.

Aside from the social stigma of being stared at because of their skin lesions, they go through physical challenges accomplishing tasks that we take for granted.  Tasks like getting up in the morning and reaching for your slippers, which become difficult for patients with back involvement.  Cutting and cooking food, eating, writing are challenging for patients with finger joint involvement.  The very act of dressing is a chore for those with shoulder involvement.
But even as we are witness to their physical limitations, we also celebrate with them their victories at what they can become and what they can achieve despite this chronic systemic illness.  Because our patients surmount, our patients are survivors.  Majority of them contribute to society in the same way that we do – as doctors, as teachers, as business people, as nurses, as skilled workers, as parents and as students.
Today, we are especially pleased to participate in this photography project by empowered patients in PsorPhil, because finally, everyone will see our patients the same way we see them – lesions or no lesions, they are persons of beauty, persons of strength, persons who are victorious, persons who can soar.

The above statement was given by Dr. Bernadette Heizel Reyes (PRA President) during the signing of the memorandum of agreement between PRA, PDS, PsorPhil and Novartis that aims to increase awareness on psoriasis and psoriatic arthritis, educate people on the early recognition of psoriasis symptoms and eliminate the social stigma associated with the condition.