LIBRENG Konsultasyon sa Mga May Arthritis at Rayuma

Marami kaming natatanggap na katanungan sa kung saan puwede pumunta kung may nararamdamang pananakit ng likod at kasu-kasuhan. Subali’t marami sa mga ito ay may kaakbay na agam-agam sa gastos ng pagkonsulta.

Huwag na mag-alala. Narito ang listahan ng mga ospital/ klinik kung saan puwede magpakonsulta ng LIBRE para sa arthritis at rayuma. Mapapansing karamihan sa mga nasa listahan ay mga ospital ng gobyerno o di kaya’y mga training institutions ng mga duktor. Maaaring residente ang unang tumingin sa inyo subalit maaasahan ninyo na ire-refer kayo sa rheumatologist (rayuma specialist) ng ospital sa kanilang mga nabanggit na schedule.

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura St., Manila. Tumungo sa Counter 5 ng Out-Patient Department (OPD) bago mga 7 ng umuaga. Sabihin sa duktor na nasa counter na gusto ninyo magpatingin sa Rheumatology Clinic. Kung hindi man kayo makasama sa bilang ng pasyente sa klinik, maaari kayong ituro sa Internal Medicine OPD para sa panimulang gamutan bago kayo i-refer sa mga rheumatologists.
 • San Juan De Dios Hospital, Roxas Boulevard, Pasay.  Bukas ang klinik ng rheumatology kada panggalawang Biyernes ng buwan. Siguraduhin lamang na magpalista ng maaga – bago mag ala-6!
 • East Avenue Medical Center, Diliman, Lungsod Quezon. Ang rheumatology service ay nagki-klinik Martes & Biyernes 1 – 5 ng hapon at Miyekules 8 – 12 ng tanghali. Magtungo lamang sa OPD Triage at sabihing gusto ninyo magpatingin sa Rheumatology OPD. Siguraduhin lamang na magpalista isang oras bago magsimula ang klinik.
 • Region 1 Medical Center , Dagupan, Pangasinan. Ang klinik para sa arthritis at rayuma ay bukas tuwing Lunes at Huwebes 10-12 ng tanghali.
 • Davao Regional Medical Center, Tagum City, Davao del Norte. Inaayos pa nila ang pagkakaroon ng klinik. Balak nila itong buksan mula Lunes hanggang Biyernes 8-6 ng hapon.
 • Laak District Hospital
 • Compostela Valley Provincial Hospital Huwebes 8-5 ng hapon.
 • Ilocos Training and Regional Medical Center. Tumungo sa kanilang Medicine OPD kada Huwebes 8-12 ng tanghali.
 • Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Mabini St., Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tumungo sa OPD-Medicine tuwing Biyernes mula 8-10 ng umaga.
 • Rizal Medical Center, Pasig. Maaari kayong magpakonsulta ng libre tuwing Lunes at Miyerkules 8-12 ng tanghali.
 • Cainta Municipal Hospital, Cainta, Rizal. Libre ang konsulta para sa arthritis at ryuma tuwing Martes 8-11 ng umaga.
 • Ospital ng MakatiLibre para sa mga taga-Makati lamang! Ang rheumatology clinic ay bukas tuwing Lunes 3-5 ng hapon at Sabado tuwing 10-12 ng tanghali.
 • St. Luke’s Medical Center.  Ang mga nais magpakonsulta ng libre ay kailangan muna kumuha ng social service card mula sa kanilang Social Services (bukas Lunes – Biyernes simula 7:30 AM). Titingnan ang mga pasyente sa kanilang Social Service OPD. Ang rheumatology clinic ay bukas tuwing Martes at Huwebes 3-5 ng hapon sa SLMC-QC (E. Rodriguez) at Biyernes 2-4 PM sa SLMC-BGC.
 • Makati Medical Center. Kailangan muna makakuha ng yellow card mula sa Health Service Department bago makapagpatingin ng libre sa lahat ng klinik sa kanilang OPD. Ang Rheumatology OPD ay bukas tuwing Miyerkules at Biyernes 2-4 ng hapon.
 • Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Sumulong Highway, Marikina. Kailangan muna makita ang mga pasyente sa IM OPD [bukas mula Lunes hanggang Biyernes 8 – 5 ng hapon (ang huling tatanggaping pasyente ay dapat magpalista bago mga 2ng hapon)] bago i-refer sa Rheumatology service OPD tuwing Lunes 8AM – 2 ng hapon.
 • Baguio General Hospital & Medical Center. Ang Rheuma Clinic ay bukas tuwing Martes 1-2 ng hapon.
 • Jose Reyes Memorial Medical Center, Rizal Avenue, Maynila.  Ang Rayuma Klinik ay bukas Lunes hanggang Huwebes 1-3 ng hapon.
 • Batangas Medical Center. Ang Rheumatology Clinic ay bukas Huwebes 10 – 12 ng tanghali.
 • Zamboanga City Medical Center. Ang Medicine OPD ay bukas Lunes hanggang Biyernes 8-4 ng hapon. Tinitingnan ng in-house rheumatologist ang mga pasyente sa OPD tuwing Lunes 8 – 12 ng tanghali.
 • Bulacan Medical Center. Ang mga pasyente ay puwede tumungo sa Medicine OPD mula Lunes hanggang Biyernes. Tumatanggap ng referrals ang rheumatologist tuwing pangalawang Huwebes ng bawat buwan simula ala-1 ng hapon. Pumunta lang sa OPD Admissions Section (sa tabi ng pasukan sa ER) kung saan bibigyan kayo ng que number. Maghintay lamang sa OPD waiting area kung saan kayo tatawagin para matingnan.
 • St. Paul’s Hospital of Iloilo Inc.: Mother Antoine Center, Lunes hanggan Biyernes 10 ng umaga hanggang 5 ng hapon.

 

Kung ang dumaranas ng arthritis o rayuma ay <18 taong gulang lamang. May mga LIBRENG KONSULTASUON SA PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST sa mga sumusunod:

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura Street, Manila. Ang klinik ng pediatric rheumatology service ay bukas tuwing Martes at tuwing una at ikatatlng Huwebes ng bawat buwan. Magtungo lang sa Counter 5 ng OPD para magpalista. Sabihin lamang sa duktor na naka-istasyon duon na may batang kailangang matingnan ng isang rheumatologist. Ang mga pasyenteng hindi agad matitingnan sa pediatric rheumatology ay maaari munang papuntahin sa General Pediatrics Clinic bago i-refer sa pediatric rheumatology.
 • Baguio General Hospital & Medical Center. Ang mga batang may arthritis o rayuma ay maaaring magtungo tuwing Biyernes 9 – 12 ng tanghali.
 • De La Salle University Medical Center, Dasmarinas, Cavite. Ang mga batang may arthritis o rayuma ay maaaring magtungo sa Pedia Rheuma OPD tuwing Huwebes 8 – 5 ng hapon. Sa ibang araw, maaari namang tingnan muna ng General Pediatric resident ang pasyente bago ipadala sa Pedia Rheuma OPD.
 • Chong Hua Hospital, Lungsod ng Cebu. Ang pediatric rheumatology service ay tumitingin ng pasyente tuwing ikatatlong Biyernes ng bawat buwan mula 1-4 ng hapon. Ang mga bagong pasyente ay maaaring magtungo sa pediatrics OPD mula lunes hanggang biyernes bago ipadala sa pediatric rheumatology clinic.
 • Vicente Sotto Memorial Medical Center, B. Rodriguez St., Lungsod ng Cebu. Ang mga pasyente ay tinitingnan sa Child Survival Center tuwing Lunes simula alas-8 ng umaga. Dumating lang ng isang oras bago magsimula ang klinik.

Kahit hindi libre, maaari ring magpakonsulta sa mga sumusunod sa mas murang halaga:

 • University of Santo Tomas Hospital, España, Manila. Ang rheumatology OPD ay tuwing Lunes at Biyernes 2-4 ng hapon at tuwing Miyerkules 10-12 ng tanghali.  Ang mga batang may arthritis at rayuma ay maaaring magtungo tuwing Martes at Huwebes 2-4 ng hapon (Ang huling tatanggaping pasyente ay kailangan magpalista bago mag 2 ng hapon). Daraan ang pasyente sa Dapitan Gate ng gusali ng OPD. Ang unang konsultasyon ay magkakahalaga ng P100 at ang mga sumusunod na konsulta ay P80.
 • Southern Philippine Medical Center. Ang rheumatology service ay tumitingin ng pasyente tuwing Martes 8-12 ng tanghali. Ang mga batang may arthritis at rayuma ay tinitingnan tuwing Martes 1-5 ng hapon. Ang unang konsulta ay P50 at ang mga sumusunod ay P30. Libre po ang konsulta ng mga senior citizen.

 

I-BOOKMARK ANG PAHINANG ITO! Kapag may mga karagdagang klinik mag-aalok ng libreng konsultasyon, ililista namin sila rito. Tandaan, ang konsulta lamang ang libre. Ang pagpapa-laboratoryo at mga gamot ay hindi sakop ng libreng serbisyo.

Advertisements

FREE Rheuma Consultations

We’ve been getting a lot of inquiries on where people can go for their rheumatology concerns. Unfortunately a lot of those asking express concern over the costs of consultations. Well, worry no further …

Thanks to Dr. Geraldine Racaza who started the ball rolling. We now have a list of centers where you can consult FOR FREE! Do notice that a lot of these institutions are either government centers OR training institutions. So, a resident may be the one attending to you but, rest assured, your cases will either be seen by the in-house rheumatologist OR, at least, referred to them.

Without going any further, here’s the partial list of centers where you can go for FREE RHEUMATOLOGY CONSULTATIONS:

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura Street, Manila. Proceed to Counter 5 at the Out-Patient Department (OPD) before 7 AM. Inform the physician at the Counter that you’d want to be seen at Rheumatology Clinic/ OPD. If ever you cannot be accommodated, you will be redirected to the Internal Medicine OPD for initial care before being referred to the rheumatologists.

 • San Juan De Dios Hospital, Roxas Boulevard, Pasay City. The rheumatology service attends to patients at the Internal Medicine OPD every second Friday of the Month. Please proceed to the counter as they have an early cut off – 6 AM!

 • East Avenue Medical Center, East Avenue, Diliman, Quezon City. The rheumatology service has three clinic days: Tuesdays & Fridays 1 – 5 PM and Wednesdays 8 – 12 NN. Just proceed to the OPD Triage and inform them that you’d want to be seen at the Rheumatology OPD on these said dates. Be sure to sign in at least an hour before the clinic starts. Should you not be accommodated in the said clinics, please request that you be redirected to the Internal Medicine OPD for initial evaluation.

 • Region 1 Medical Center , Dagupan, Pangasinan. Their arthritis clinic is every Monday and Thursday from 10-12 NN.

 • Davao Regional Medical Center, Tagum City, Davao del Norte. They are currently processing the creation of their Rayuma Clinic. Their target is Monday to Friday 8am-5pm.

 • Laak District Hospital

 • Compostela Valley Provincial Hospital Thursdays 8-5 pm.

 • Ilocos Training and Regional Medical Center. Proceed to their Medicine OPD every Thursdays from 8-12 Noon.

 • Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, Mabini St., Cabanatuan City, Nueva Ecija. Proceed to their OPD-Medicine on Fridays from 8-10AM.

 • Rizal Medical Center, Pasig. You can avail of free rheumatology consultations on Mondays and Wednesdaysn 8-12 NN.

 • Cainta Municipal Hospital, Cainta, Rizal. Free rheumatology consultations are done Tuesdays 8-11 AM.

 • Ospital ng Makati. Free only for Makati residents! The clinic for rheumatology is open Mondays 3-5PM and Saturdays 10-12NN.

 • St. Luke’s Medical Center. Patients wanting to avail of free consultations through the Social Service OPD, should first apply for a social service card (Social Services open daily starting 7:30AM). The rheumatology clinic is open Tuesdays and Thursdays from 3-5 PM at SLMC-QC (E. Rodriguez) and Fridays 2-4 PM at SLMC-BGC.

 • Makati Medical Center. Their Rheumatology OPD is every Wednesday and Friday 2-4PM. Patients must first avail of a yellow card from the Health Service Department, after which they are entitled to free consultations for all clinical departments. They may either go straight to Rheumatology, or be seen first by Internal Medicine and then be referred accordingly.

 • Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Sumulong Highway, Marikina. Patients are to be seen first at IM OPD [Monday to Friday 8AM – 5PM (2pm cutoff)] before being referred to the Rheumatology service OPD held Mondays 8AM – 2PM.

 • Baguio General Hospital & Medical Center. The Rheuma Clinic is open Tuesdays 1-2 PM. Children with rheumatologic complaints may consult the Pediatric Rheumatology Clinic on Fridays 9 – 12NN.

 • Jose Reyes Memorial Medical Center, Rizal Avenue, Manila.  The Rayuma Klinik is open Monday to Thursday 1-3 PM.

 • Batangas Medical Center. The Rheumatology Clinic is open on Thursdays from 10 – 12 NN.

 • Zamboanga City Medical Center. The Medicine OPD is open Monday to Friday from 8-4 PM. The in-house rheumatologist attends to patients on Monday from 8 – 12 Noon.

 • Bulacan Medical Center. Patients may come in from Monday to Friday through the Medicine OPD. However, the in house rheumatologist accepts referrals every second Thursday of the month, starting 1 PM. Patients should proceed to the OPD Admissions Section (beside the ER entrance) where the que number will be given. Patient will then proceed to the OPD Waiting Area where you will be called once it’s your turn.

 • St. Paul’s Hospital of Iloilo Inc.: Mother Antoine Center, Mondays to Fridays 10 AM to 5 PM.


If the person needing rheumatology care is <18 years, there are also centers offering FREE PEDIATRIC RHEUMATOLOGY CONSULTATIONS:

 • University of the Philippines -Philippine General Hospital, Padre Faura Street, Manila. The pediatric rheumatology service has their clinic on Tuesdays and every first and third Thursdays of the month starting 1PM. Proceed to Counter 5 of the OPD and inform the physician there that you have a child who needs to be seen by a rheumatologist. Pediatric patients not accommodated at Pedia Rheuma clinic may be redirected to the General Pediatrics clinic first.

 • Baguio General Hospital & Medical Center. Children may consult the Pediatric Rheumatology Clinic on Fridays 9 – 12NN.

 • De La Salle University Medical Center, Dasmarinas, Cavite. Children with arthritis and connective tissue diseases may come on Thursdays 8 – 5 PM at the Pedia Rheuma OPD. On other days, children may be seen at the General Pediatrics Clinic (Mon to Fri 8-5 PM)

 • Chong Hua Hospital, Cebu City. The pediatric rheumatology service holds clinic every 3rd Friday of the month from 1-4 PM. However, new patients can come in any day to be seen first by the pediatric residents before being referred to the subspecialty clinic.

 • Vicente Sotto Memorial Medical Center, B. Rodriguez Street, Cebu City. The service attends to patients at the Child Survival Center every Monday 8 AM. Please be there before the clinic starts.


While not free, REDUCED RATES for consultations are available at:

 • University of Santo Tomas Hospital, España, Manila. The rheumatology service attends to patients on Mondays & Fridays 2-4PM and Wednesdays 10-12NN.  Kids with arthritis and other rheumatic diseases may come on Tuesdays and Thursdays 2-4 PM (Need to register earlier as OPD cut-off is 2 PM). Patients have to enter through the Dapitan Gate of the OPD Building. The first consult would cost P100 and subsequent consultations would be charged P80.

 • Southern Philippine Medical Center. The rheumatology service attends to patients every Tuesday from 9-12 NN. The The pediatric rheumatology service holds clinic every Tuesday from 1-5 PM. Patients will be charged P50 for the first consultation and P30 for follow-ups. Senior citizens may consult for free.


PLEASE BOOKMARK THIS POST. We will be updating the list as more of our members provide free consultations. Please be informed that while consultations are free, the physicians attending these clinics may request laboratory testing which may have to be done at cost care of your local labs. Also, medications may have to be purchased out-of-pocket as currently none of the centers above have provisions for free medicines.

PRA 2017: The Rheumatologists Track

The central program for the PRA 2017 is the one addressing the needs of those with subspecialty training in the field – The Rheumatologists Track. Open to both PRA members and non-members, this track will start on the afternoon of the 23rd and end in the afternoon of the 25th February 2017. The topics are clustered around the following themes: Fundamentals in Diagnostics, Rare Diseases No More, Rheumatology and Virology, Inflammatory Arthritis Forum and Pediatric Rheumatology.

The Fundamentals in Diagnostics starts after the plenary lectures common to all tracks in the convention. It seeks to update the subspecialists’ knowledge of commonly ordered diagnostic tests and procedures. It will cover radiography, MRI/ CT Scan, serology and autoantibody testing, EMG-NCV and musculoskeletal ultrasound.

The session on rare diseases reviews updates on the care of vasculitides and anti phospholipid syndrome. A special (off) topic of the session will be a discussion on the impact of health technology on medical practice.

Virology and Rheumatology reviews current trends on infectious diseases and looks into its impact on the care of patients with rheumatic diseases. The speakers will discuss vaccinations in patients with rheumatic disease, viral hepatitis and HIV/ AIDS.

The inflammatory arthritis forum features two debates (one between fellows of training institutions and the other between senior members of the PRA). The audience will hear both sides of the issue on whether to taper or not taper biologic DMARDs in RA and whether one should maximize conventional DMARDs or proceed with biologics in patients with high disease activity.

The Pediatric Rheumatology sessions will focus on transitioning pediatric patients to adult care and updates on auto inflammatory diseases. An update to new therapies in SLE has been included in the last few sessions.

Also included in rheumatologists tracks are the oral presentations of select research completed by clinical members and the annual business meeting (for PRA members only).

Payment of membership annual dues will include registration to the scientific sessions. However, non PRA members who have rheumatology training will have to pay P3,500 to attend the above sessions.

The 23rd PRA Annual Meeting, themed “Rheuma RANGE: Rapid Advancements, New Knowledge, Growing Expectations”, will be held at the Conrad Hotel in Pasay City from February 23-25, 2017.

PRA 2017: The Generalists Track

The Generalists Track is open to general practitioners, family physicians, internists and specialists with interests in the care of patients with arthritis and rheumatism. The track will run from February 23 afternoon to the whole day of February 24. (Plenary sessions common for all tracks are happening on the morning of the 23rd).

The first set of sessions on the 23rd will focus on the cost effective diagnosis of commonly encountered rheumatic conditions in general practice. This will be done through 20 minute short sessions discussing the optimal approach to identifying osteoarthritis, gout, osteoporosis, inflammatory arthritis, SLE and other connective tissue diseases. An interactive session will follow featuring patients with these conditions.

On the following day, practice guidelines will be discussed in more detail through 30 minute talks given by select PRA members. This will cover osteoarthritis, rheumatoid arthritis, back pain, gout, osteoporosis, lupus and red flags in Rheumatology. Likewise, there will be a special session on Career Opportunities in Rheumatology given by Dr. Lyndon John Llamado, a former PRA Board Member, to encourage those contemplating on further training. 

Dr. Sandra Teresa Navarra will also give a talk in the generalists’ track – by discussing another advocacy that she has – that  of the environment and climate change.

The first 130 participants who register through the PRA Office (Tel No. 726-8875 or email philrheuma@gmail.com/ pra_office@yahoo.com) will be able to enjoy markedly reduced rates! For students and trainees*, this will be P2,000 for the 2 day convention. For government physicians and municipal health officers*, registration fees will be P3,000. And for other physicians, it’ll be P3,500. Beyond the first 130 registrants, a rate of P3,500 PER DAY will be charged for all. Should those registered in the generalist track wish to attend sessions on the 25th, they will be charged an ADDITIONAL P3,500. (*Government physicians, MHOs, trainees and students need certification to avail of these low rates). 

The 23rd PRA Annual Meeting will be held from February 23-25, 2017 at the Conrad Hotel, Pasay City, Philippines. This year’s theme is “Rheuma RANGE: Rapid Advancements, New Knowledge and Growing Expectations”.

A PRA Member Gets a TOYM

The Philippine Rheumatology Association congratulates Dr. Geraldine Zamora-Racaza for being the 2016 Ten Outstanding Young Men (TOYM) Awardee for Medicine. She received the award for her inspired advocacy work connected to the Sagip Buhay Medical Foundation and the Lupus Bridging Fund. You can learn more about the TOYM Awardee and Doc Ging’s win here.

Your PRA Family is proud of you, Ging!

3 Tracks for Participants of PRA 2017

The 23rd PRA Annual Meeting will have separate tracks to cater to everyone’s differing educational/ information needs. This is probably the first time that the organizers have deliberately structured the annual event in a way to address participants’ interests. 
There will be different talks given to those with specialty training in Rheumatology (open to both PRA and non-PRA members) and generalists (including family physicians, internists, or other specialists) with interest in the field. Another first is the inclusion of a patient track – more than being partners for specific activities – they will have their own set of lectures and an interactive session.

Learn more about these tracks in subsequent posts to the PRA 2017 tab. 

Check back also for more of other activities happening this February 23-25, 2017.

RA Updates? Come to our November SIGa!

PRA members are once again invited to attend a special interest group activity this November 5, 2016 at the Holiday Inn, Makati City. The focus of the day’s events will be rheumatoid arthritis. Listed below is the preliminary program provided by the Makati Medical Center Section of Rheumatology, the event’s co-organizer.

1030 – 1200H    Research Clinical Trial Training for fellows

1200 – 1300H    Lunch Symposium

1300 – 1310H     Opening Ceremonies

1310 – 1350H     Revisiting the Pathophysiology of Rheumatoid Arthritis

1350 – 1430H     ACR and EULAR Guideline Update

1430 – 1510H     Break

1510 – 1550H     Difficult Care Panel Discussion (with PRA members as panelists)

1550 – 1630H     Easy Case Discussion (with fellows in training as discussants)

1630 – 1640H     Closing Remarks

This is the Association’s third CME activity for the year following the 22nd Annual Meeting. The first two were the Lupus SIG activity co-organized with USTH Section of Rheumatology, Immunology and Osteoporosis and the Psoriatic Arthritis SIG Symposium handled by the UP PGH Section of Rheumatology.

The next CME activity following this would be the 23rd Annual Meeting in February 2017 to be followed by another event (target date on May 2017) to be co-organized with either the Section of Rheumatology of SLMC or JRRMMC.

The secretariat is in the process of applying for CME credit units with the Philippine College of Physicians and Philippine Medical Association.

Non-NCR PRA members can coordinate with the secretariat regarding transportation and accommodations.

An Invitation to Lupus & ACA 2017

Two international conventions will join together in 2017!


unnamed

LUPUS 2017 & ACA 2017: The 12th International Congress on Systemic Lupus Erythematosus & the 7th Asian Congress on Autoimmunity on 26-29 March 2017 in Melbourne, Australia

Abstract Deadline: 19 October 2016 | Early Registration Deadline: 19 December 2016

Learn more from their website: lupus2017.org


 

The 12th International Congress on Systemic Lupus Erythematosus (LUPUS 2017) & the 7th Asian Congress on Autoimmunity (ACA 2017) are proud to invite you to Melbourne, Australia, 26-29 March 2017. This exciting joint SLE Congress and Autoimmunity Congress will be a platform for building bridges between clinicians and basic researchers, focusing on global progress in translational research in SLE and autoimmunity. The theme of ACA will be “Microbiome, nutrition and autoimmunity”.

Join colleagues from multiple disciplines, including rheumatology, immunology, dermatology, nephrology and autoimmunity to explore the latest findings and practices at this highly anticipated joint-congress.

LUPUS 2017 Chair: Prof. Eric F. Morand

ACA 2017 Chair: Prof. Yehuda Shoenfeld